BERMERIK GORENAK
Berme-aipamena

Kontratatutako zerbitzuengatiko ordainketa langilea bere lanpostuan izan dadin unetik zenbatzen hasita bi hilabetegarrenean egingo da, beti ere langilearen etekina enpresaren beharrizanen araberakoa baldin bada.
GLOBALJOB - SU MEJOR ALIADO