TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
A la vostra total disposició

Posem a disposició de la vostra empresa tota la documentació generada en el procés de selecció dels candidats. També facilitem els resultats dels tests psicotècnics, exàmens mèdics i certificats acadèmics i professionals.
GLOBALJOB - SU MEJOR ALIADO