ALLOTJAMENT
Benvingut a casa

A petició de l’empresa, aportem les solucions més eficaces per proporcionar als treballadors un allotjament adequat i digne. I, en col•laboració amb les principals entitats bancàries, facilitem als treballadors immigrants arribats a Espanya un fons econòmic per afrontar les primeres despeses. A més, els oferim recolzament moral i humà continu a través de diverses ONG i serveis socials de les comunitats, tot propiciant la diversitat i el respecte per les cultures.
GLOBALJOB - SU MEJOR ALIADO